Frihet til å være Folkehøgskole

Kristin Bjørke har levert en masteroppgave med tittelen "Frihet til å være folkehøgskole - en historisk analyse av folkehøgskolens forhold til staten.

Masteroppgaven følger som vedlegg

Kalender