Fullt gjennomslag for folkehøgskolene i statsbudsjettet!

Opprinnelige kuttforslag på både tilskuddet til folkehøgskolene og i studiestøtten er i det ferdigforhandlede statsbudsjettet fjernet. Med andre ord, det ble fullt gjennomslag for folkehøgskolene i kommende års statsbudsjett.

Dette melder saksordfører i KrF Anders Tyvand fra Stortinget, der regjeringen i dag ble enige med KrF og Venstre om neste års statsbudsjett.

I tillegg skal søknaden fra SKAP folkehøgskole, Mandal vurderes i revidert 2015.

Virkelig mange gode krefter og et stort engasjement og innsats har dermed ført fram i en kritisk fase med ny regjering.

Kalender