Generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner til alle

30. april ble det oppnådd enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler. Alle får et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner. Minstelønnene justeres tilsvarende. Laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner.

Rammen i årets mellomoppgjør er beregnet til 3,5 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn resultatet i privat sektor. I totalrammen i KS-området ligger et overheng fra 2012 på 2,7 prosent og en forventet lønnsglidning i 2013 på 0,2 prosent. Dette er årsaken til at lønnstillegget i år er på 0,75 %. 

Lønnstillegget gjelder fra 1. mai 2013 og gis alle ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4.

www.folkehøgskoleforbundet.no finner du ny minstelønnssatsene og andre detaljer for oppgjøret som gjelder fra 1. mai 2013 (HTA kapittel 4). Generelt tillegg er inkludert i minstelønnen.

 

Virke-forhandlinger 11. og 12. juni

www.folkehøgskoleforbundet.no kan du se resultatet av mellomoppgjøret for ansatte i de private folkehøgskolene (Virke-området), der 11. og 12. juni er satt av til forhandlingene. 

Kalender