Gunstig studentforsikring ved studentmedlemskap i Folkehøgskoleforbundet

Landsmøtet i 2013 åpnet opp for at også studenter/stipendiater kan være medlem i Folkehøgskoleforbundet. Viktige grunner til å være medlem for stipendiater/studenter er at man gjennom medlemskapet i Folkehøgskoleforbundet støtter arbeidet for frilynt folkehøgskole. Samtidig vil studentmedlemmer også tilbys de vanlige medlemsfordelene, samt svært gunstig studentforsikringsordning via vår samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet.

Avtalen om studentforsikring er nå på plass, og vi informerer derfor om muligheten for å tegne studentmedlemsskap i Folkehøgskoleforbundet via vedlagte informasjonshefte.

Vi ber lokallagsleder videreformidler tilbudet til aktuelle stipendiater/andreårselever/studenter. Vi har lagt ved ett eksemplar av informasjonsfolderen om studentmedlemskap. Denne finner du også her: http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/54eee59bda038bb50cfb5a2f44609d43.pdf

Kalender