Historisk: Folkehøgskolenes lederutdanning endelig på plass

På rektormøtet i Bodø ble folkehøgskolenes lederutdanning endelig lansert. Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr studiet i samarbeid med NLA. Studietilbudet er et resultat av lengere tids arbeid fra Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag side. Studiet Verdibasert endringsledelse gir 30 studiepoeng og er på masternivå.

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å fremme folkehøgskolenes målsetting å fremme allmenndanning og folkeopplysning, styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole som søker å ta vare på studentenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter og behov.

Studiet organiseres gjennom samlingsbaserte forelesninger, gruppearbeid, student-tilbakemeldinger på hverandres arbeid, praksis-øvelser, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe. Studiet strekker seg over 3 semestre hvor første samling er 13. og 14. juni i Vestfold.

Prisen er 39 900,- fordelt på tre semestre pluss semesteravgift og eksamensavgift.

For mer informasjon se vedlegge her under eller:

www.usn.no/videreutdanning

Kalender