Hvitveis, rose, kaktus eller løvetann – fremtidsseminar for NF/IF

Hvordan ser fremtiden ut for norsk folkehøgskole? I to dager har styrene i NF og IF samt sekretariatet gjennomnført fremtidsseminar med 2027, altså 15 år, som horisont. Seminaret benyttet seg av foresight-metodikk og var glimrende ledet av Rita Westvik.

Under seminaret identifiserte deltakerne to hovedakser, hvor den ene dreier seg om graden av politisk styring/autonomi og den andre graden av attraksjon. Av disse ble det produsert fire interessante scenarier som fikk navnene «Rose», «Kaktus» (vissen sådan), «Løvetann» og «Hvitveis».

Seminaret er dokumentert og vil danne en klangbunn til, og bli fulgt opp i det videre arbeidet til styrene og sekretariatene.

Kalender