Hvor blir det av barndommen hos generasjon prestasjon?

Dagens skoleelever er veldisiplinerte og opptatt av å prestere. De ser det fremtidige arbeidslivet som stollek hvor det ikke blir plass til alle. De har blikket så stivt festet på fremtiden at de risikerer å bli trette og syke av prestasjonspress, lenge før de forlater skolen, heter det i Nansenskolens invitasjon til årets skolekonferanse. 

Nansnenskolen og Utdanningsforbundet arrangerer for tredje år på rad en stor skolekonferanse. Søkelyset rettes denne gang mot barndommen anno 2017.

Dyktige fagfolk som er opptatt av god skole, vil presentere sine funn og analyser. Blant bidragsyterne finner vi Paul Otto Brunstad, Kalle Fürst, Svein Sjøberg, Inge Eidsvåg og Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen. 

Kalender