Hvordan få de gode ideene?

De gode ideene kan komme når du minst venter det. Men de kommer sjeldent alene eller ut av ingenting. Arne Carlsen, førsteamanuensis ved BI, og han steam har i en årrekke forsket på hvordan ideer blir til. Fra 2008 til 2011 studerte de idéarbeidet i seks ulike organisasjoner: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, Thompson Reuters Point Carbon, Sparebank1 og Aftenpostens A-magasinet.  Det viser seg at det finnes overraskende mange felles trekk i hvordan ideer blir til. Noen av disse er:

Pepring eller fordypnings- og analysefase, der en søker så mye kunnskap som mulig. Så snakker man sammen om alternative måter å kombinere og bruke kunnskapen på.

Å møtes fysisk og å være fysisk. I teamene Carlsen og hans kolleger studerte utveksler man ikke e-poster frem og tilbake, men samles og ser på tingene i lag der og da. En viktig kvalitet i det idéskapende arbeidet er å ta på ideer eller materialisere det abstrakte. Også annen forskning bekrefter at folk som gjør ting sammen, har oftest gjennombrudd når de klistrer data på veggen, flytter det rundt, skribler på det og fargelegger..

Frigjørende latter. Latter er frigjørende, gir energi og styrke sosiale bånd.

Evne til undring. Oppøv evnen til undring. Let etter det rare i det normale..

Frihet og rom for å utvikle tanker. Det er viktig å la et engasjement hos folk få leve og utvikle seg. Omvendt, vil oppdrag og beordring ofte hemme det kreative.

Åpenhet. Det er befordrende for idéutviklingsarbeid å snakke med folk.

Ta vare på tankene dine. Noter ned tanker, kunnskap og innsikter.

Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål (og ikke avvis dumme spørsmål fra andre..)

 

Tips til lesing:

Du kan lese mer om fellestrekk ved idéutviklingsarbeid i bøkene Idea Work av Arne Carlsen m.fl., og Where Good Ideas Come From av Steven Johnson.

Kilde: Forskerforum nr 2 2015

Kalender