Ideer til fyrtårnsprosjekt innen demokrati

NF har i noen år arbeidet med begrepet dannelse i folkehøgskolen. Styret i NF ønsker å ta dette arbeidet videre ved å fokusere på demokratisk dannelse. Folkehøgskolen i Norge er 150 år i 2014, samme år som grunnloven er 200. Anledningen for å markere folkehøgskolen i samfunnet ved et større fyrtårnsprosjekt innen demokrati/demokratisk dannelse er derfor høyst til stede.

 

Samtidig vil et eller flere slike prosjekt bidra til å synliggjøre folkehøgskolens demokratiske engasjement og derved styrke folkehøgskolens legitimitet i samfunnet og hos politikerne.

 

Det er i denne anledningen vi ønsker å invitere til en rask idédugnad til slike mulige demokratiprosjekt som vi kan løfte i lag.

 

Vi ønsker med andre ord én eller flere ideer fra dere til fyrtårnsprosjekt innen demokrati/demokratisk dannelse. Prosjektet behøver ikke på noen måte å være ferdig uttenkt eller planlagt. Har dere likevel ideer til hvordan prosjektet kan gjennomføres og med hvem, setter vi pris på dette. Spesielt er tanker om elevenes involvering viktig.

 

Innkomne forslag vil vi vurdere etter hvor potente de er i forhold til å fremme demokratisk dannelse hos elevene, bidra til vitalisering av demokratiet i Norge og til å nå ut i nasjonale mediekanaler.

 

Det eller de prosjekt vi ser mest potensial i ønsker vi å realisere ved hjelp av PUF og eller med andre samarbeidsparter i samarbeid med interesserte skoler.

 

Bruk lunsjen eller sett av noen minutter i et eller flere mer formelle møteflater for å produsere noen innspill, ideer, poeng.. og send de til undertegnede innen utgangen av januar.  Send gjerne på e-post: ob@folkehogskole.no

 

Så, dermed er oppfordringen gitt: Kjør idédugnad! 😉

Kalender