Idekonferansen 2015: Aktuelle utfordringer for nordisk folkeopplysning

Nordiska folkhögskolan mener det er vigtig å holde den nordiske dialogen og den gensidige inspirasjonen levende og aktuell. Skolen på Fontinberget over Kungälv inviterer derfor hvert år til en åben idékonferanse om folkeopplysning, hvor pedagoger og forskere fra hele Norden får mulighet for å møtes i arbeidet med å føre folkeopplysningens idéer framover.

Den akutte flygtningesituasjonen kaller på den frie folkeopplysnings innsatser i hele Norden og mange folkehøgskoler og opplysningsforbund er allerede igang med forskjellige initiativer – i tråd med Nordisk Folkehøgskoleråds uttalelse og oppfordring fra møtet i septemer i år:

«I overensstemmelse med folkehøgskolenes tradisjon, oppfordrer vi alle folkehøgskolene i Norden til å vise storsinn ved å handle og ta initiativer til forbedring av flyktningenes vilkår. Det er behov for en innsats her og nå, men også behov for å tenke langsiktig. Folkehøgskolene i Norden kan bidra med både dannelse, utdannelse og medmenneskelighet.»

 

På årets konferanse legges det opp til å utveksle erfaringer og tanker om aktuelle initiativer –  og idéer til innsatser på lenger sikt.

 

På programmet

Av årets programmet nevner vi Steinar Bryn, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter/Nansen Dialog på Lillehammer, som ut fra sine rike erfaringer med dialogarbeid internasjonalt skal foredra om Hva er dialog og kan vi utvikle en dialogkultur?

Berit Larsson er pedagogisk utvikler ved Göteborgs universitet og bidrar med Oppositionella gemenskaper och delade rum – tankar om folkbildning ur ett normkritiskt perspektiv.

 

Presentasjoner og Workshops

Nye spennende folkehøgskoler blir presentert ved Olle Rockström som er rektor ved Fryshuset folkhögskola, en nyetablert folkhøgskole i Stockholm.

 

 

Mahamud Dayib er styreleder i Föreningen IQRA folkhögskola, en folkhøgskole på vei til å bli etablert for nye svensker i Göteborg

 

Folkhøgskolen i lokalsamfunnet

 

Kina Thorsell ved Folkhögskolan i Angered vil presentere deres åpne seminarier om viktiga spørsmål og utfordringer, som de gjør i et samarbeide med bl.a. Göteborgs universitet.

Søren Børsting, utviklingskonsulent ved Folkehøjskolernes Forening i Danmark bidrar gjennom en interaktiv workshop med Om kunsten at finde nye samarbejdspartnere for din höjskole.

 

For flere opplysninger og påmelding, se vedlagte invitasjon.

Kalender