INFORMASJONSRÅDGIVER PR – vikariat 80-100 %

Informasjonskontoret for folkehøgskolen
 
IF eies av de 48 frilynte folkehøgskolene. Kontoret informerer om folkehøgskole overfor ungdom, rådgivere, presse, politikere m.m. Folkehøgskolene er i stadig vekst og i år går mer enn 7.000 elever på folkehøgskole i Norge. IF har i dag 6 medarbeidere og er i tillegg sekretariatet for Norsk Folkehøgskolelag og Folkehøgskolerådet. IF holder til i et moderne kontorfellesskap i Oslo med de øvrige sentrale organene for norsk folkehøgskole med i alt 20 tilsatte.
--                                
Da vår informasjonsrådgiver PR skal ut i permisjon søker vi hennes vikar

INFORMASJONSRÅDGIVER PR – vikariat 80-100 %

 Denne stillingen har tre overordnede oppgaver knyttet til seg:

 

  • Å ha ansvar for at folkehøgskolene er synlige i mediene både gjennom daglig PR arbeid og gjennom ulike PR kampanjer og prosjekter. Et større prosjekt du vil bli involvert i planleggingen av er folkehøgskolenes 150 års jubileum i 2014.
  • Å skrive for og ellers bidra til bladet Folkehøgskolen.
  • Å være redaktør for et bilag som utgis med Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen.

 

I tillegg vil stillingen innebære deltakelse i det generelle informasjonsarbeidet ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

 

Du er utadvendt, kreativ, initiativrik, effektiv og fleksibel og har god uttrykksevne muntlig og skriftlig. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og samarbeidsevner. Du har fortrinnsvis utdanning innen informasjon/kommunikasjon, samfunnsvitenskap og/eller journalistikk og erfaring fra PR arbeid, journalistikk eller tilsvarende arbeid. Du har god generell samfunnskunnskap. Kjennskap til folkehøgskoler eller utdanning generelt er en fordel.

For denne stillingen foreligger det instruks. Arbeidssted er Oslo, men man må påregne en del reisevirksomhet i Norge. Vi tilbyr spennende og trivelig arbeidsmiljø, bedriftslegeordning, pensjonsordning, gruppelivsforsikring, massasje på jobben m.m. Tiltredelse 1. oktober. Vikariatet vil vare 8 – 12 måneder.

 

Interesserte kan få nærmare informasjon hos informasjonssjef/daglig leder Dorte Birch, telefon 22 47 43 05 – 913 52 372 eller Informasjonsrådgiver PR Marte Fougner Hjort 22 47 43 07 – 928 26 021.

 

Søknad med kortfattet CV sendes til if@folkehogskole.no innen 18. juni.

 

Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

 

Kalender