Ingen nye særavtaler så langt

Det er ingen nye særavtale på VIRKE-området ennå. Det partssammensatte utvalget avslutter trolig sitt arbeid i januar. Deretter blir spørsmålet om eksisterende avtale prolongeres eller om det skal forhandles ny.

På KS-området vil det ikke bli evt. ny særavtale for de kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolelærerne før etter forhandlingene om arbeidstid i hele skolesektoren er avsluttet. Med stor avstand mellom partene kan ny arbeidstidsavtale først avgjøres ved hovedforhandlingene til våren.

Kalender