Innkalling til landsmøtet 2017

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Elverum folkehøgskole 30. mai- 1. juni.

I 2013 vedtok landsmøtet endring i forbundets vedtekter. Endringen besto i å innføre delegatsmodell for deltakelse på landsmøtet. Vedtektene regulerer også hvor mange delegater det enkelte lokallag kan være representert med.

 

Følgende regler gjelder:

 9.2  Landsmøtet er sett saman av valte delegatar valt av lokallaga etter følgjande fordeling:

1 – 4 medlemmer:          inntil 2 representanter

5 – 8 medlemmer:          3 representanter

9 – 16 medlemmer:        4 representanter

17 og fleire medlemmer:  5 representanter

 distriktsleiarane og forbundsstyret med vararepresentantar.  Desse har krav på reisetilskott.

 

Det er altså antallet medlemmer i lokallaget som regulerer antallet delegater. Forbundet sentralt dekker alle reise- og oppholdskostnader for delegatene. Det skal benyttes rimeligste reisemåte.

 

Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet og som ikke er valgte delegater er hjertelig velkommen til å delta på landsmøtet, men de må selv dekke reise- og oppholdskostnader f.eks. ved bruk av midler i lokallagskassa eller at skolen betaler utgiftene.

 

Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikarer for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

 

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. Hovedavtalene i KS § 3-5 og Virke § 3.2 (i tillegget til HA i Overenskomsten for utdanning.)

 

Frist for å melde inn hvem lokallagene har valgt til delegater er 1. mai.

 

Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett under landsmøteforhandlingene.

Program for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned. Ut over vanlige landsmøtesaker blir tema  denne gangen:

– Ide`og prinsipprogram, mellom solskinn og ruskevær – livsmestring, behov for utvidet etisk plattform for en bærekraftig framtid, dilemmaer knyttet til studiereiser i fhs

 

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 7 april.

Kalender