Inspektørmøtet i Stavanger 26. – 28. januar

Distrikt 5 var denne gangen arrangører for årets møte med inspektører og assisterende rektorer på NF-skolene. Møtet var lagt til Stavanger og var et spennende , innholdsrikt og inspirerende møte.

Av programmet kan nevnes :

– Nedbemanningsprosesser v/ Knut Simble
– Medarbeidersamtalen v/ Jan Midtbøe
– Bærekraftig folkehøgskole v/Terje R. Johansen
– Byvandring v/ Rune Helgø
– Positiv psykologi v/ Ruth Velsvik
– Nytt fra rektormøtet v/ Dag Folkvord.

Elever fra Jæren bidro med sin Husmannslag – Ukulelekonsert
Rogaland teater inviterte oss til prøveoppsetning av «Little shop of horrors»

Et flott møte !!!!

 

Takk til arrangemenstkomiteen v/ Johny Fosse og Eli Haaland

 

Kalender