Inter*Folk i siget

Inter*Folk avholdt sitt årsmøte i forbindelse med tillitsvalgtkonferansen på Sanner 25. september. Årmøtet vitner om at Inter*Folk er i siget etter et par år med usikkerhet om framtiden.

Inter*Folk har eksistert i 25 år og en frittstående bistandsorganisasjon innen folkehøgskolebevegelsen i Norge. Det er for tiden 17 medlemsskoler, og derfor rom for flere.

Bakgrunnen for opprettelsen av Inter*Folk var at NORAD ba om å få ett organ innen folkehøgskolebevegelsen som de kunne forholde seg til når de skulle behandle prosjektsøknader fra Folkehøgskoler. INter*Folk representerer derfor folkehøgskolenes mulighet til å få NORAD-støtte i bistandsprosjekter. 

Inter*Folk ønsker å utfordre til solidaritet med verdens fattige folk og å formidle folkehøgskoletanken til andre verdensdeler.

Inter*Folk har i år fremmet to søknader til prosjekter, et som skal etablere folkehøgskole i Øst-Sri Lanka og et forprosjekt til folkehøgskole i SydAfrika.

Inter*Folks logo symboliserer en bro. All kontakt mellom mennesker er “brobygging”, og gjennom de ulike Inter-Folk prosjektene skapes kontakt mellom mennesker fra ulike verdensdeler.

Det er flott at folkehøgskolene har en slik felles organisasjon, som kan utløse bistandmidler gjennom NORAD. Og derfor bør oppfordringen være at flere (egentlig alle) folkehøgskoler er medlemmer.

Les mer på Inter*Folks nettsider

Kalender