Invitasjon til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige på folkehøgskoler

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema.

 

Program  (med forbehold om endringer)

09:00    Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt
Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Øyvind Brandt

09:20    Innledende foredrag:

Innregulering og behovsstyrt ventilasjon

Enøk og internkontroll

v/Jan Erik Holmberg, spesialrådgiver VVS, AFK Eiendom/Akershus fylkeskommune

12:00     Lunsj på Café Christiania

13:00     Innledende foredrag fortsatt:

Økonomi for driftspersonell v/Johan Smith

Utfordringer og muligheter i møte med elevene? v/Sindre Vinje

Avtaleverket og pensjonsordning og for praktisk personalet? v/Knut Simble

Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn presenteres kort for drøftinger.

16:00     Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj.

Ved evt. behov for overnatting, kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

For å kunne gjennomføre kurset må vi ha minst 12 deltakere.

Påmelding skjer til knut.simble@folkehogskole.no innen 1. november. Merk: Påmelding dagsseminar for vaktmestre/driftsansvarlige
Evt. spørsmål kan stilles til knut.simble@folkehogskole.no (tlf 97428979)

Kalender