Invitasjon til kurset filosofisk praksis og interkulturell dialog

I samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer Skiringssal folkehøgskole til nytt kurs i filosofisk praksis og interkulturell dialog. Kurset vil være en innføring i etisk samtalekunst og dømmekraft med sokratisk dialog som metode.

Kurset vil gå fra april i år til april neste år med oppstart på Humanismens hus 9. og 10. april i år. Økt fokus på refleksjonen rundt etiske og eksistensielle spørsmål stiller nye krav til folkehøgskolen. Ønsket om å revitalisere folkehøgskolen som en arena for danning til medborgerskap og kritisk tenkning.

 

Gode grunner til å delta

Som direkte resultat av deltakelse i kurset kan skolen skape et nytt og undervisnings- og veiledningtilbud, med elevdialoger som metode. Lærerne får tilført kompetanse som gir både dem og elevene bedre grunnlag for et medvirkende medborgerskap. I løpet av prosjektet får skolen dekket utgiftene til et sekstimers undervisningsopplegg i valgfag eller fellesfag.

 

Hvorfor

Kurset gir en innføring i gruppe- og dialogbasert pedagogikk med direkte anvendelse innenfor etiske, samfunnsmessige og eksistensielle emner og derved skaffe deltakerne kompetanse i dialogbasert samtaleledelse, til direkte anvendelse i fag og veiledning. Formålet er å skape rom for kritisk, selvstendig tenkning, å åpne opp for refleksjon rundt sentrale etiske og verdimessige spørsmål å oppøve dømmekraft og kritisk evne og å sette eksistensielle spørsmål på dagsorden: Hva betyr det å være menneske – hva innebærer det å være i verden?

 

Metode

Hovedtyngden av kurset består i å gi opplæring og praktisk trening i å lede reflekterende samtaler. Dette oppnås både gjennom øvelser i gruppebasert dialog, og ved undervisning om filosofisk samtale og samtaleledelse. Undervisningen bygger på en inkluderende og fortellende/narrativ metode, og tar bl.a. for seg ulike etiske begrep og dilemmaer.

 

Mer informasjon og påmelding

Se vedlegg her under.

Kalender