Invitasjon til styrekurs for skolestyremedlemmer og rektor, Bergen 2.-3. september 2016

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Skolene er avhengig av visjonære og engasjerte styremedlemmer. Samtidig er kravene til det å sitte i et styre skjerpet de seneste årene.

Styret for skolen skal forvalte et skole- og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter og aktuelt avtaleverk.

Vi registrerer at det er behov for kurs i styrearbeid. På bakgrunn av erfaringene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim) og 2014 (Oslo) inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som opprettholder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, samt folkehøgskolens idé og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Om du er erfaren eller ny som styremedlem ved en folkehøgskole, hva enten det er som eier-, tilsattes eller elevenes representant eller rektor, vil kurset gi deg et bedre fundament og gjøre deg tryggere på å utøve din viktige og ansvarsfulle rolle i skolens øverste organ.

Påmeldingsfrist er 15. juni:

Kalender