Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2015

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 22. – 24. september 2015. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 21. september. Se vedlagte kursprogram. Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. – 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. – 22. SEPTEMBER.

 

Program

Påmelding

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 11. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/?id=1022254616

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Kalender