Jevnlige møter mellom rektorene i distriktene?

Rektorutvalget oppfordrer distriktene til å gjennomføre jevnlige rektormøter for store og små spørsmål, informasjon, veiledning og støtte. Dette er et av punktene utvalget hadde oppe i sitt møte i Oslo 30. april.

Utvalget etterlyser videre et skriv som rektor kan ha som underlag i egen lønns- og arbeidsvilkårforhandlinger med eget styre. Samtidig vil Folkehøgskoleforbundet fremme krav i kommende hovedtariffoppgjør (2014) om mulighet for forhandlingsrett.

Rektorutvalget foreslår også å opprette et fond for grundig opplæring for nye rektorer. I tillegg hadde utvalget innspill til programmene for kommende rektorforum og rektormøte.

Rektorutvalget ledes av Odd A. Steinvåg (Møre)og består for øvrig av Mona Økland (Sunnhordland), Terje Leren (Hallingdal) og Lasse Sandberg (Voss) som avløser Åsmund Mjelva.

Kalender