Konferanse om reisens pedagogikk 28. februar 2012

Sted: Rica Hotell Oslo
Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom NKF og NF. Her får vi en presentasjon av det foreløpige arbeidet med "Reisen pedagogikk". Det legges opp til innspill og erfaringer fra skoler med stor reisevirksomhet.
 
Seks skoler er med i hovedprosjektet, i tillegg har NF og Internasjonal sekretær bidratt. Et ferdig kompendium skal utarbeides etter innspillene på denne konferansen og sendes skolene tidlig i august 2012.
Påmeldingsfrist 12, februar . Kursavgift kr. 750

Kalender