Konferansen for tillitsvalgte i NKF og NF høsten 2008

  NKF og NF arrangerer tillitsvalgtkonferanse på Norlandia Oslo Airport Hotell ved Gardermoen 25. - 26. september 2008. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 24. september.

 

Tillitsvalgtkonferansen er flyttet fram fra 4.-5. november  – til nå 25.-26. september-08. Dette blant annet for å kunne drøfte spørsmål knyttet til høstens lokale lønnsforhandlinger før forhandlingene starter. Foreløpig tidsplan for konferansen:

Onsdag 24. september kl. 16: Start, forkurs for nye tillitsvalgte

Torsdag 25. september kl. 10.30: Start, hovedkonferansen

Fredag 26. september kl. 15: Konferansen avsluttes

Det går shuttlebuss hvert 20. min. fra/til Gardermoen flyplass. Bussen er merket S 33 Norlandia Hotell og Gardermoen Parkering og går fra plattform B 25 utenfor ankomsthallen. Den går fra plattformen 10, 30 og 50 minutter over hel time.

Program og mer informasjon om konferansen vil bli lagt ut på NFs hjemmeside så snart dette er klart.

                   

Kalender