Kr. 60.000 av NFs solidaritesfond er fordelt til to prosjekter.

Styret i NF har bevilget kr. 60.000 av solidaritetsfondet til to ulike folkehøgskolelignende prosjekt.  "Småbøndenes Folkehøgskole" Kàbawil i Guatamala og Abrahamsenteret på Gazastripen.

Småbøndenes folkehøgskole i Guatamala er et prosjekt som er drevet av Sund folkehøgskole. Prosjektet har vist at utdanning av ungdom fra landsbygda har et stort utviklingspotensiale mht kunnskap, ferdigheter og holdninger som kommer store deler av samfunnet til gode.

Prosjektet er tildelt en støtte for 2010 på kr. 30.000 som skal gjøre det mulig å forsette utbyggingen av skolen og gjøre de nødvendige innkjøp av utstyr og inventar.

 

Abrahamsenteret på Gazastripen drives av rektor Samira Srur Allison – som er kjent her i Norge etter mange besøk – sist nå i oktober 2009.

Etter krigen i januar i fjor klarte skolen å åpne dørene raskt og fra februar og fram til nå har 10 lærere undevist 160 elever på totalt 19 kurs. Hovedoppgaven for skolen er å knytte bånd og gi dialogen en sjanse i en fastlåst konflikt.

Prosjektet er tildelt en støtte på kr. 30.000 som skal gå til å dekke husleige og delvis nyttes til stipend for ungdom som vil gå på kurs på Abrahamsenteret.

4 norske folkehøgskoler og en videregående skole er involvert i prosjektet sammen med NOSAG

Kalender