Kristin Halvorsen på årets rektormøte i Larvik

Statsråd Kristin Halvorsen møtte rektorene fra våre 77 folkehøgskoler på årets rektormøte. Hun la særlig vekt på folkehøgskolens bidrag i en viktig dannelses prosess som tar tak i hele mennesket. Hun la vekt på de verdier som ligger til grunn for arbeidet i folkehøgskolen og poengterte sterkt de forutsetninger skoleslaget har for å kunne vektlegge disse.

Rektorene fikk rikelig tid til spørsmål og refleksjoner rundt Kristin Halvorsens tale og fikk gode svar fra en humørfylt, varm og reflektert Statsråd. Hun forsto også at skoleslaget i dag har trangere økonomiske kår, men var naturlig nok forsiktig med å love økte bevilgninger.

 

Under programposten Tankesmia – Folkehøgskolens oppdrag – sett utenfra – hadde vi gode foredrag fra:
Helga Hjetland, Utdanningsforbundet
Torbjørg Aalborg, HSH
Odd Einar Dørum
Kjell Terje Ringdal, Tankesmia

 

NTNU presenterte Forskningsprosjektet så langt – det blir spennende å få presentert sluttrapporten i november.

 

Kjartan Fløgstad kåserte og fortalte fra Boka «Grense Jakobselv».

Kalender