Kunnskapsdepartementet bevilger penger til mentor-pilot

Kunnskapsdepartementet innvilger drøyt 1,4 millioner kroner til et pilotprosjekt som skal prøve ut mentorordning i folkehøgskolen. Bevilgningen skjer etter søknad fra Folkehøgskolerådet. Mentorordningen er ment å være et tilbud til ungdom som ønsker en tettere oppfølging for å få motivasjon til å gjennomføre videregående opplæring.

I samarbeid med Kunskapsdepartementet er det valgt ut tre skoler som skal prøve ut mentorordning i skoleåret 2016-17. Flere ansatte ved de tre skolene tilbys et ca tredagers mentorkurs i løpet av våren 2016. Samtidig gjøres prosjektet kjent for elever som allerede er tatt opp ved skolene og for ungdom som evt. kunne ha glede av ordningen på folkehøgskole.

Prosjektet skal evalueres underveis med tanke på om og hvordan det evt. kan videreføres. Mentorordning-pilotprosjektet blir en supplerende del til myndighetenes satsning for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Men det pongteres at folkehøgskolene skal ha frihet til å gjøre sin innstas ut fra folkehøgskolens ståsted.

Kalender