Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

Kurset er ment for alle som arbeider med elever som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne gjennomføre et år på folkehøgskole.

Kurset retter seg både mot ansatte som arbeider med elever med funksjonsnedsettelser som utøser NAV midler og elever som blir registrert som dobbeltelttellende. Kurset passer også for deg som ønsker å lære mer om dette fagfeltet.

Med tilrettelagt folkehøgskole tenker vi her på: Skoler som har egne linjetilbud for elever med behov for særlig tilrettelegging. Skoler som tilrettelegger slik at enkeltelever kan følge undervisning på ordinære linjer eller har eget skreddersydd opplegg. I begrepet tilrettelagt folkehøgskole ligger også den tilretteleggingen som er knyttet til internatet og det sosialpedagogiske arbeid på skolen og på skoleturer.

Kurset starter onsdag 22. mai, kl. 10.30 og avsluttes torsdag 23. mai, kl. 16.00.

Kursted: Danvik folkehøgskole i Drammen (10 minutters gange fra togstasjonen)

Kursavgift:

Enkeltrom: 3800,-

Dobberom: 3500,.

Ingen overnatting: 2800,-

Prisen inkluderer kursavgift, kost og losji.

Dersom en skole sender flere deltakere er det 300,-  kroner i rabatt for deltaker nummer to.

Meld deg på her innen 12. april.

VARMT velkommen på kurs!

Kalender