Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt undervisning og folkehøgskole

Folkehøgskoleforbundet og NKF vil tilby et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole. Med tilrettelagt folkehøgskole tenker vi her på skoler som har egne linjetilbud eller opplegg for elever som ikke kan følge undervisningen på de ordinære linjene.  I begrepet tilrettelagt folkehøgskole ligger også den tilretteleggingen som er knyttet til internatet og det sosialpedagogiske arbeid på skolen og på turer.   

 • Dato: 19.-20. april, 2017
 • Sted: Sanner Hotell
 • Pris: 3500 NOK
 • Påmeldingsfrist: 15. november 2016

Påmeldingslenke: https://goo.gl/forms/qQfTssgZaHm66D9F3

 

Kurset er åpent for alle som arbeider i folkehøgskolen, men målgruppen er først og fremst ansatte som arbeider på egne linjer tilknyttet tilrettelagt folkehøgskole eller ansatte på skoler hvor store deler av undervisningen er tilrettelagt.

Variasjonen innenfor tilrettelagt folkehøgskole er stor. Noen skoler tar imot elever med funksjons nedsetting.  På disse skolene er flere eller alle linjer tilrettelagt for elever med ulike typer funksjonsnedsetting. Andre skoler tar imot en gruppe med elever som trenger et tilrettelagt tilbud i egen linje. Disse elevene har ofte andre utfordringer enn funksjonsnedsetting. Her finner vi blant annet elever med Downs syndrom, psykisk utviklingshemmede av ulik art og elever på autismespekteret. Slik vi tenker dekkes alt dette av begrepet tilrettelagt folkehøgskole.

Kurset vil ha fokus på disse tema:

–          Relasjonsskade/tilknytningsforstyrrelse

–          Autisme

–          Erfaringsdeling

–          Hva legger vi i tilrettelagt folkehøgskole?  Er det behov for mer samkjøring mellom skolene?

–          Arbeidsbelastningen for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

Vi starter onsdag 19. april klokken 11.00.  Det blir fellestransport fra Gardemoen kl. 10.00 for dem som ønsker det.  Kurset slutter 15.00 torsdag 20. april.  Det blir fellestransport kl. 15.15 til Gardemoen.

I påmeldingslinken under vil du finne noen spørsmål knyttet til hvilken stilling og arbeidsoppgaver du har.  Denne informasjonen vil vi bruke for å utvikle kurset best mulig for alle som deltar. Du vil også finne et felt hvor du kan melde inn tema eller problemstillinger du er spesielt interessert i.

Kurset koster 3500 kroner. Dette dekker overnatting og måltider. Fellestransport fra Gardemoen koster 100 kroner ekstra hver vei.

Det er også mulig å overnatte på Sanner fra 18. til 19. april for dem som av ulike årsaker ønsker dette.  Vi er lovet en rimelig pris for dette.

Velkommen på kurs!

Mvh

Marie Wiland, NKF og Sindre Vinje, Folkehøgskoleforbundet

 

 

 

 

Foreløpig program:

(programmet kan bli noe justert ut fra tilbakemeldinger og innspill fra påmeldte deltakere)

 

Onsdag 19.4:

 • 11.00: Velkommen og presentasjon
 • 11.20: Presentasjon av 4 forberedte case fra 4 ulike skoler
 • 12.30: Lunsj
 • 13.30: Hvordan forstå og møte ungdom som har vokst opp med omsorgssvikt og som sliter i relasjon med andre mennesker og sine omgivelser?
 • 15.00:  Kaffe
 • 15.15:   Autisme – ungdom på spekteret
 • 16.45:   Kaffe
 • 17.15:   Stjel og del – deltakerne får anledning til å lære av hverandre
 • 19.15:  Middag
 • 20.30:   Sosialt uformelt samvær

 

Torsdag 20.4:

 • 08.45:   Morgensamling
 • 09.00:   Kvalitet i arbeidet: Hva legger vi i tilrettelagt folkehøgskole? Ved Arnljot Austvik

Gruppesamtaler ut fra arbeidsområde på egne skoler.

 • 10.30:   Kaffe
 • 11.00:   Arbeidsbelastning ved Arnljot Austvik

Plenumssamtale om dette i etterkant hvor deltakerne kan utveksle erfaringer fra egen arbeidsplass på dette området.

 • 12.30:   Lunsj
 • 13.30:  Inspirasjonsforedrag.

 

Lenke til påmeldingsskjema: https://goo.gl/forms/qQfTssgZaHm66D9F3

Kalender