Kurs for lærere i tekstil og kunstfag -Kurset er utsatt – vi kommer tilbake med ny dato

I 2012 arrangerer PUF i samarbeid med NKF kurs for lærere innen fagene tekstil og kunst.
Kurset blir utrolig spennende ettersom hovedemnet blir søm og dekor av skinnfell. Tidligere lærer på Seljord folkehøgskule Annik  Flåm er hovedlærer på kurset.
Tekstillærer på Buskerud folkehøgskole Elin Evenrud er kursleder.
Hun ledet også fjorårets kurs.
PUFs ønske med disse kursene er å skape nettverk mellom de ulike faglærerne folkehøgskolene imellom, og vi har et nært samarbeid med NKF i dette opplegget.

Kurset vil i tillegg til opplegget på Natadal ha utflukt til en gård i Midt-Svartdal, som driver med angoragjeiter og har eget spinneri.

Kalender