Kurs for nye ansatte i folkehøgskolen i august

I samarbeid med Nansenskolen inviterer Folkehøgskoleforbundet også denne sensommeren til kurs for nyansatte i folkehøgskolen!

Helt -, eller relativt nyansatte i folkehøgskolen får lære mer om folkehøgskolenes idébakgrunn og historie og kan dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb. Via foredrag, workshops, samtaler og sosialt samvær blir det delt mange gode og nyttige tips til metoder og opplegg. I løpet av dagene skal vi også besøke den gamle folkehøgskolen Vonheim og presentere organisasjonene i folkehøgskolen.

Tilbakemeldingene på kurset er gode og vi oppfordrer skolelederne til å hjelpe til/sørge for at nye ansatte de seneste årene får denne muligheten til en fruktbar innføring i frilynt folkehøgskole.

For evt. ytterligere informasjon og påmelding,
kontakt Sindre Findal Vinje på tlf: 90609979 eller  sindre@folkehogskole.no.

Kalender