Kurs for nye lærere – i BERLIN

Årets kurs for nye lærere ble lagt til Berlin fra 26. - 29. oktober.Hele 27 lærere fra 14 ulike folkehøgskoler deltok. En av ekskursjonene var en omvisning hos "Elektrofilm" (bildet)

NF arrangerer hver høst kurs for nye lærere. Årets kurs gikk til Berlin og hovedhensikten var å gi nye lærere en innføring i folkehøgskolens ide og historie, litt om NFs danningsprosjekt ,en smakebit på hvordan samtidskunst kan brukes i folkehøgskolen mm,  Like viktig er det å knytte nettverk mellom nye lærere og skape arenaer for utveksling av tanker og ideer.

Neste samling blir etter all sansynlighet på Skjeberg forlkehøgskole i januar.

Kalender