Kurs for nytilsatte 2013

Er du ny i folkehøgskolen?
Er du ansatt i løpet av de tre siste årene og har fortsatt ikke vært på kurs for nytilsatte? Nå har du sjansen! 5.-8. august arrangerer vi kurs for nytilsatte på Nansenskolen i Lillehammer.
Her vil du bli kjent med sentralt tankegods, historikk og organisasjon. Det vil også bli praktiske øvinger innen metodikk, veiledning og læring. I løpet av året vil dere få videre veiledning og det vil bli en ny samling i januar 2014. Se program og informasjon.
 
Vi håper å se deg der!
 
For påmelding, se vedlegg. 

INVITASJON: KURS FOR NYE I FRILYNT FOLKEHØGSKOLE 2013

 

Tid: 5. -8. august 2013

Sted: Nansenskolen, Lillehammer

Målgruppe: For alle nyansatte (siste tre år) ved en frilynt folkehøgskole, eller også for øvrig for deg som føler deg ny eller trenger vind i seileneJ.

 

Kurset har tre overordnede formål:

  1. å gi deltagerne mulighet til å bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole. Og kjenne de sentrale begrepene og prinsippene.
  2. å gi metodisk trening til praktisk folkehøgskolehverdag.
  3. å bygge nettverk skolene, linjene og funksjonene imellom, for større forståelse av skoleslaget og bæredyktighet når man står alene.

Hva: Dette er et introduksjonskurs til norsk folkehøgskole. Det blir innføring i Folkehøgskolepraksis, -historie, -teori og -landskap. Vi vil jobbe med innholdet i begrepet demokratisk dannelse. Hva krever pedagogisk frihet? Vi vil fokusere på unikheten og særegenheten ved frilynt folkehøgskole som skoleslag. Vi kommer til å ha en del case-arbeid basert på hverdagen på folkehøgskoler i dag, noe verkstedpedagogikk, og fokus på sosialpedagogisk arbeid.

 

 

Blant praksis vi kommer til å jobbe med/øve er: Deltagelsesmetodikk, dialog og konflikt, etiske utfordringer, sang og seremoni, lek og kreativ gruppeveiledning. 

 

Dette kurset vil bli fulgt opp av en samling i januar 2014, og noe veiledning i grupper høsten-2013. Deltagelse i dette er obligatorisk for deltagere på kurset i august. Som deltager må man også være tilstede på alle kursdagene i august.

 

Pris: Deltagerskolene skal selv betale deltakeravgift + reise (opphold og reise).  PUF dekker ellers kursinnhold/opplegg, aktiviteter og materiell. Når en skole sender flere deltagere dekker PUF 10 % av deltageravgiften for den/de ekstra.

 

Påmelding til: sindre@folkehogskole.no

  • navn på skole (+ fakturaadresse)
  • navn på deltager
  • type jobb
  • tid/bakgrunn i folkehøgskolen
  • deltakers epostadresse og telefonnummer

Frist for påmelding: 1. juni 2012. 

 

Vedlagt er også et foreløpig program med forbehold om endringer. Vi gleder oss!

 

Mvh

Sindre Vinje

Rådgiver – pedagogisk utvikling

Folkehøgskoleforbundet/Informasjonskontoret for folkehøgskolen

www.folkehogskolene.net

Kalender