Kurs for nytilsatte i Folkehøgskolen

PUF arrangere kurs for nytilsatte i folkehøgskolen 6. - 9. august 2012.Kurset er lagt opp for nytilsatte , men og for dem som føler seg nye i folkehøgskolen.

Kurset i fjor fikk meget god tilbakemeldingen, med 5,6 poeng av 6 i totalevaluering av kurset.

Vi kommer tilbake i månedskiftet april/mai med mer om programmet og påmeldingsskjema.

Kalender