Kurs for styremedlemmer ved folkehøgskolene i Midt-Norge

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et styre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig bedrift. Styret skal samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste  årene. Til juni arrangeres det kurs for styremedlemmer ved de frilynte folkehøgskolene i Midt-Norge.
 

På oppfordring fra folkehøgskolene i Midt-Norge og i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke inviterer Norsk Folkehøgskolelag til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene i Midt-Norge. Kurset er lagt til Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal fra fredag 7. til lørdag 8. juni.

 

I kurset vil vi ta for oss  styrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som holder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskudds-modell/økonomi, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

 

Om du er ny eller erfaren styremedlem, eier-representant, tilsattes eller elevenes representant i et styre ved en folkehøgskole, vil kurset gi deg et bedre fundament og gjøre deg tryggere på å utøve din viktige og ansvarsfulle rolle som styremedlem, styreleder eller rektor som daglig leder ved skolen.

 

Mer info

 

Kalender