Kurs for styremedlemmer ved folkehøgskoler

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et styre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig bedrift. Styret skal samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene.

På oppfordring fra folkehøgskolene i Midt‐Norge og i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke inviterer Folkehøgskoleforbundet til et to‐dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene.

Kurset vil ta for seg styrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som holder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Kurset vil gi et bedre fundament og gjøre styreledere, styremedlemmer og rektor tryggere på å utøve den viktige og ansvarsfulle rollen som ny eller erfaren styremedlem, eierrepresentant, tilsattes eller elevenes representant. Det er 26 påmeldt til kurset i Stjørdal 7. og 8. juni.

Kalender