Kurs for styremedlemmer ved frilynte folkehøgskoler

På bakgrunn av erfaringene fra juni i fjor og behov for kurs i styrearbeid inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to‐dagers kurs for styreledere, styremedlemmer og rektorer ved de frilynte folkehøgskolene.

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som holder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

For den enkelte vil kurset gi et bedre fundament og bidra til økt trygghet i det å utøve det viktige og ansvarsfulle vervet som styreleder, styremedlem eller som rektor/daglig leder ved skolen.

Påmelding innen 15. mai.

Kalender