Kurs i myndig medborgerskap

Skiringssal folkehøyskole og PUF inviterer til kurset ”Myndig medborgerskap mot 2014” med filosofisk praksis og etisk dømmekraft med sokratisk dialog som metode.

Åpningskurset er for alle interesserte i folkehøgskolen og finner sted i Humanismens Hus i Oslo 16. og 17. april. Formålet med kurset er todelt. Dels skal kurset skape økt innsikt i og refleksjon rundt eksistensielle og etiske tema. Dernest skal det gi praktisk kompetanse til å lede strukturerte filosofiske dialoger.

For de som vil delta i hele kursforløpet består det av seks samlinger, hvor av to i Oslo (som dette første) og resten distriktsvis og på den enkelte skole som deltar videre.

Kalender