Kurs i sosiale medier og folkehøgskolen

I samarbeid med NKF inviterer NF ved PUF til kurs i sosiale medier og folkehøgskolen. Du kan enten bare delta på dagskurset på Oslo Rica Hotell (rett ved Oslo S) tirsdag d. 26. februar, eller i hele prosjektet.

Målsetningen med prosjektet er å utforske og bruke de positive mulighetene som ligger i sosiale medier for folkehøgskolen, skape refleksjon om sosiale medier som møteplass under et folkehøgskoleår, å dele og formidle kunnskap om situasjonen i dag, skape refleksjon omkring etiske sider ved sosiale medier, utvikle faglige tilnærminger til sosiale medier som pedagogisk verktøy og som fokusområde, å diskutere sosiale medier som verktøy for demokratisk deltakelse og demokratisk dannelse, samt å se på samspillet mellom sosiale medier og andre arenaer i folkehøgskolen.

Kalender