Lærerutvalget på plass

Styret har i sist styremøte oppnevnt Oddny Røsset, Skiringssal folkehøgskole, Anette Pettersen, Trondarnes folkehøgskole, Jan Hallstein Lie, Sogndal folkehøgskole og Rune Berg, Peder Morset folkehøgskole til lærerutvalget.

Med denne oppnevningen er utvalgsstrukturen i Folkehøgskoleforbundet på plass med utvalg for hver av de tre stillingsgruppene samt skoleutviklingsutvalget. Lærerutvalget får sin start i 2014.

Kalender