Læring for bærekraftig utvikling – folkehøgskolenes internasjonale seminar i Oslo

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til internasjonalt seminar om læring for bærekraftig utvikling. Seminaret gjennomføres i dagene 26. og 27. november i Oslo. Seminaret retter seg til ansatte som er opptatt av globale utviklings- og miljøspørsmål i undervisning og skoledrift.

På Internasjonalt seminar vil vi sette fokus på hvordan folkehøgskolen kan tilrettelegge for læring for bærekraftig utvikling, både i undervisning og skoledrift. FN har nylig vedtatt nye bærekraftsmål og vi vil se på ulike måter å jobbe for en bærekraftig utvikling i folkehøgskolehverdagen. IU legger opp til et deltakende seminar hvor vi får faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å dele erfaringer og ideer.

Oslo er en by som har mange gode bærekraftige prosjekter på gang og vi får møte noen av ildsjelene. En av dem er daglig leder i Gruten AS, Siri Mittet, som vil fortelle om hvordan bedriften skaper nye verdier av byens sorte gull.

Vi får også høre om sør-samarbeid og fordeler ved utveksling og vennskapssamarbeid. På dag to legger vi opp til erfaringsdeling og ideutveksling på gode opplegg for læring for en mer bærekraftig utvikling – her blir deltakerne invitert til å dele sine erfaringer.

For mer informasjon, program og påmelding, se vedlegg eller ‘Kalender’

Kalender