Læringslyst – frihet til å lære

Læringslyst – frihet til å lære, er tittelen på folkehøgskolekonferansen 2013 den 6. november i Lærernes hus i Oslo. Temaet er motivasjon for læring og folkehøgskolen. Konferansen arrangeres av folkehøgskole-organisasjonene og Utdanningsforbundet.

Vi vet at ca en tredel av de ungdommene som kommer på folkehøgskole hvert år ikke har fullført videregående opplæring. Vi vet at mange av de resterende to tredelene trenger å orientere seg i eget liv og finne fornyet motivasjon for høyere utdanning. Vi vet også at mellom 40-80 % av elevene i løpet av året på folkehøgskole bestemmer seg eller endrer planer for videre utdannelse. Vi tror vi vet at det store flertall går ut av folkehøgskolen med styrket selvtillit og en styrket motivasjon for å fullføre videregående opplæring og studere.

 

Hva er det som gjør at folkehøgskolen lykkes? Hva gjør eller kan folkehøgskolene gjøre for disse ungdommene og for så vidt for alle ungdommer?

 

Folkehøgskolekonferansen 2013 har fått tittelen ”På rett spor” fordi den setter fokus på den annerledes læringsarenaen folkehøgskolene representerer, samtidig som folkehøgskolene stadig må nyorientere seg i forhold til de unges behov.

 

Det er for tidlig å vite om vi får besøk av kunnskapsministeren. Men vi vet at prorektor ved universitetet i Oslo og leder av danningsutvalget i høyere utdanning Inga Bostad innleder under tittelen ”Kan vi lære uten testing?” Hovedinnlegget ”På rett spor? Om læring i folkehøgskolen” vil pedagogikkprofessor ved universitetet i Tromsø Tom Tiller ta seg av.

 

Veiledningstjenesten i grunn og videregående opplæring ved virksomhetsleder Elisabeth O. Kolbjørnsen ved Veiledningssenteret i Asker og Bærum vil bidra under overskriften ”Ulike hjelpetjenester i videregående opplæring, ungdommenes behov og utfordringer slik vi ser det.  Hvordan kan folkehøgskolen bidra?”

 

Og filosof og forsker Einar Øverenget avslutter konferansen med foredraget ”Dannelse – en etisk nødvendighet”, alt dandert med korte fortellinger fra tidligere folkehøgskoleelever og kulturinnslag.

Fullstendig invitasjon og program sendes skolene og vil finnes på www.folkehøgskoleforbundet.no.

Kalender