Lager dokumentarfilm om palestinsk ungdomog identitet

Så er første nr av årets fem numre av Folkehøgskolen her. Her leser du blant annet om elever ved Skjeberg folkehøyskole som reiste til Vestbredden for å lage dokumentarfilm om palestinsk ungdom og identitet. 

I det fyldige bladet, som også har ått et spennende løft visuelt, vil du også kunne lese et portrettintervju av Lars Gunnar Lingås om etikk. Lingås er aktuell både som innleder på temaet Etiske utfordringer for ansatte i folkehøgskolen på landsmøtet på Agder i mars og som ressurs og hovedinnleder på kurset Myndig medborgerskap mot 2014 – filosofisk praksis og sokratisk dialog i april.

Du vil kunne lese om Lise Stauri, vår første kvinnelige folkehøgskolerektor, om Hal Kock-prisen til Stoltenbeg, om 2014-prosjektene, om rektormøtet, kunsten ut til folket, Ibsen som drar på smilebåndet og ikke minst om det kommende landsmøtet i NF på Agder folkehøgskole i mars.

Bladet er på vei til deg, men du kan altså allerede nå les her på nettet 😉 God lesing!

 

Se: http://issuu.com/folkehogskolen/docs/folkeh_gskolen_1_13_web

Kalender