Lederforum med årsmøte i IF midt i november

Velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer, ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

Åpningskveiken Gid jeg var en smule selvglad’ holdes av højskole-lærer Christian Hjortkjær, som har spennende tanker om det å undervise i eksistensfag ved Silkeborg Højskole. Etter lunsj følger årsmøtet i IF, blant annet om oppfølgingen av samarbeidet med IKF.
I forlengelse av dette tar vi opp hvordan vi felles kan styrke frilynt folkehøgskole.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Hvordan tilpasser vi ledelse i den norske arbeidslivsmodellen til trender vi ser kommer i arbeidslivet, ikke minst kombinert med behovet for trygghet og organisering av arbeidslivet? Onsdag vil Tiril Rustand Halvorsen fra Tankesmien Agenda og forfatter av «Den norske lederen«, snakke om hva som kreves av fremtidens ledere.

Torsdag avslutter Nassima Dzair årets lederforum med ‘Utvikling av morgendagens endringsagenter’ Dzair er grunnlegger av InterBridge som kurser 12-18 åringer i å bli endringsagenter som tar samfunnsansvar i sitt lokalmiljø og med et globalt perspektiv.

Det blir også reservert tid til å snakke om politiske og pedagogiske utfordringer, inkludert forslag til statsbudsjett. Det blir også reist flere viktige saker fra rektorutvalget. Blant annet om kjønnsidentitet, hvordan nå nye målgrupper, håndtering av rusproblematikk og hvordan utvikle rektorutvalget videre.

Inspektørmøte

Parallelt med IFs årsmøte tirsdagen og under rektorseksjonen onsdag, har inspektørene/assisterende rektorer eget program, med gjennomgang av GDPR for skolene og grundig gjennomgang av ny arbeidstidsavtale samt ‘Del og stjel’.

Påmelding

Påmelding innen 19. oktober www.frilyntfolkehøgskole.no
eller direkte til IF/FHF på tlf 22 47 43 00 eller fhf@folkehogskole.no

Kalender