Les Folkehøgskolen i sommer – nytt nummer på vei

Medlemsmagasinet Folkehøgskolen var på Voss folk,ehøgskole og dekket landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet hvor Øyvind Brandt ble gjenvalgt som leder. Les også om Ole Briseid, skolebyråkraten som går rett i strupen på ...

skoleutviklingen i Norge. Han og flere deltok på en skolekonferanse på Nansenskolen. Lise Trangsrud skriver om friluftsliv som vei til danning. Les også om Toughroad, et nyskapende interaktivt undervisningsopplegg.
….. og mye mer..

 

God sommerlesing!

Kalender