Lihkku beivviin!

6. februar er samenes nasjonaldag!
Lihkku beivviin! betyr «gratulerer med dagen!» på nordsamisk. På sørsamisk heter det Læhkoeh biejjine! og på lulesamisk Vuorbbe biejvijn!

Folkehøgskoleforbundet gratulerer med samenes nasjonaldag!

Kalender