Psykisk førstehjelp

Liten rapport fra Kurs i psykisk førstehjelp for unge

Det ble 2 fine dager med kurs i psykisk førstehjelp 13. - 14. februar. 30 deltakere fikk en grundig innføring i psykisk førstehjelp for unge.

Med temaer som blant annet angst, psykose og spiseforstyrrelser lå alt til rette for et spennende og lærerikt  kurs. Det ble lange dager med faglig påfyll, erfaringsdeling, nye bekjentskaper, diskusjoner, og gode samtaler.  Vi ser nå på muligheter for å arrangere en ny runde med dette kurset høsten 2023. Vi hadde en rekordlang venteliste og vet at dette er svært aktuell tematikk ute på skolene.

Lars Jørgensen

Kursholder Lars Jørgensen kunne ikke fullrose deltakerne nok. Og kunne melde om at han lærte mye han også. Det er hyggelig. Følgende skoler deltok på kurset: Buskerud, Stord, Toten, Seljord, Nordmøre, Follo, Namdals, Romerike, Nansenskolen, Jæren, Hadeland, SKAP Kreativ, Ringerike, Åsane, Evje, Solbakken, Sogndal, Trøndertun, Peder Morset, Arbeiderbevegelsens, Agder, Peder Morset, Bømlo & Stavanger Urban.Kurs i psykisk førstehjelp

 

Vi lanserer nytt kurs via rundsriv! Følg med.

Kalender