Logo på vei

Folkehøgskoleforbundet har inngått kontrakt med kommunikasjonsbyrået Allegro om å utvikle ny logo og tilhørende visuelt design i og med vårt nye navn. Etter planen skal vårt nye utseende være på plass over sommeren.

Nettsted, brevark, rundskriv, konvolutter, velkomstpakke til nye i folkehøgskolen, vervebrosjyre, invitasjoner til kurs og samlinger og annet informasjonsmateriell vil fortløpende produseres i det nye utseendet.

Kalender