Lønnsoppgjøret fo KS-området er ferdig

Unio kommune og KS kom i forhandlingene som ventet til enighet om ca tre prosent i årets mellomoppgjør. I fjorårets hovedtariffoppgjør, valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. Tilleggene som ble avtalt i fjor blir det endelige økonomiske resultatet for i år.

Nytt lønnssystem

Fra 1. mai 2015 blir det innført et nytt lønnssystem som erstatter dagens minstelønnssystem, hvor arbeidstaker skal være sikret lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.

Se hele rundskrivet og tabeller som viser lønnstillegg som gjelder fra 1. mai 2015 og de nye tilleggene for laveste garanterte årslønn ved hvert ansiennitetstrinn per 1. mai 2015 ser du i FHF rundskriv 16/2015 på Folkehøgskoleforbundets nettsider.

 

Forhandlingene på Virke-området for de øvrige folkehøgskolene starter 2. juni. 

Kalender