Lønnsoppgjøret i Virke vel i havn

Unio og Virke kom som ventet til enighet om ca tre prosent i årets mellomoppgjør. I fjorårets hovedtariffoppgjør, valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. Tilleggene som ble avtalt i fjor blir det endelige økonomiske resultatet for i år. Les mer om dette og andre nyheter i siste medlemsnytt (juni 2015).

Nytt lønnssystem

Fra 1. mai 2015 gjelder derfor et nytt lønnssystem som erstatter det tidligere minstelønnssystemet. Arbeidstaker skal være sikret lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.

www.folkehøgskoleforbundet.no vil du så snart det er klart se rundskrivet om årets lønnsoppgjør.

Kalender