Lønnsreguleringer for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Resultatet av forhandlinger og mekling er nå godkjent av alle parter. De økonomiske forutsetninger er at det gis lønnstillegg pr. 1.5 2016 og pr. 1.8 2017. De sentrale tilleggene framkommer i tabellen under. 

 

 

Resultatet av forhandlingene innebærer for øvrig blant annet:

  • at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe 
  • at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-års trinn 
  • at partene også er enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017  
  • at lærere og adjunkter får et tillegg på 2,4 prosent av sin grunnlønn. I tillegg til dette får lærere på 8-årstrinnet 13 400 kr., lærere på 10-årstrinnet 19 100 kr. og adjunkter på 10-årstrinnet 16 100 kr.
  • at laveste beregnede årslønn (minstelønn) for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg er økt med 2,4 prosent. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. 
  • alle ledere som hovedsakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger får 2,4 prosent av sin grunnlønn i 2016 med virkningsdato 1.5 og 2% i 2017 med virkningsdato 1.8
  • at kveldstillegget (5.4.2.) økes fra kr. 21 til kr. 26 med virkning fra 1.5.2016

Det har også blitt avtalt en rekke endringer i fellesbestemmelsene og det er fastsatt ny garantilønnstabell for både 2016 og 2017. Dette vil bli lagt ut på www.folkehøgskoleforbundet.no 

 

Se vedlegg for mer informasjon, blant annet ny garanti-lønn.

Kalender