Løsning for Skiringssal

  Som mange sikkert er kjent med har det over lengre tid hvert en konflikt mellom styret for Skiringssal på den ene side og rektor og de ansatte på den annen side. Rektor har på bakgrunn av konflikten valgt å gå over i en annen stilling i Vestfold fylkeskommune. Dette har imidlertid ikke endret forholdet mellom styret og de ansatte og deres organisasjoner.

NF både lokalt og sentralt har bistått rektor i konflikten med styret. Tilsvarende har skjedd i forholdet mellom styret og de ansatte. De ansatte har vært helt tydelige på at de ikke har hatt tillit styret og spesielt til styrets leder. Styrets leder har nå trukket seg og styret for skolen har nå fått en ny sammensetning hvor kun en av de tre oppnevnte fylkeskommunale politikerne fortsetter. Dette gir godt håp om at en nå kan legge en vanskelig sak bak seg å se framover til beste for skolen ansatte og ikke minst for elevene. Styret i NF vil gi honnør til NF`s lokallagsleder og øvrige NF medlemmer for godt tillitsvalgtarbeid i en vanskelig situasjon og viser til fulle hvor viktig det er med skolerte tillitsvalgte på den enkelte skole.

Kalender